Her insan biriciktir. Bunu dikkate alarak hasta/danışanın ile psikiyatrist arasında kurulacak güvenli bir ilişki ve işbirliğinin her tedavide/süreçte temel taşı olduğuna inanıyorum. Doğru tedavi seçenekleri ancak bu temelin üzerinde oluşabilir. çalışmalarımda, bu temel üzerinde bireysel değerlendirme sonrasında öngördüğüm şekilde hastalıkların tanı ve tedavisini planlıyorum. Dolayısı ile en iyi psikiyatrist veya Türkiye’nin en iyi psikiyatristi gibi bir önermenin hatalı olacağını düşünüyorum.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required