Çocuğunuzuda hangi potansiyelllerin baskın olduğunu anlayabilmeniz için nerelere dikkat etmeniz gerektiğine kısaca deyinmek istiyorum.
Çocuğunuzu oyun oynarken dikkatlice izlerseniz, çocuğunuzun zihinsel ,duygusal ve fiziksel kapasitelerini
kullanış biçimlerini çok rahat fark edebilir ve hangilerinin daha baskın olarak onda bulunduğunu ortaya çıkarabilirsiniz.
Çocuğunuzun oyun esnasında hangi düzeylerde fiziksel zihinsel ve duygusal boyutunu ne kadar sıklıkta ve yoğunlukta
kullanıp ön plana çıkardığını anlamaya çalışın.Tüm bu bilgiler çocuklarımızın tutum ve davranışlarını yorumlamada daha zengin alternatifler sağlayacaktır.Bu bantları ortaya
çıkarıp ona uyğun şekilde gelişim programı hazırlamak daha sağlıklı olacaktır.

Dikkat genişligi
Çocuguzu gözlemlerken uzun süre belli bir noktaya veya konuya odaklanmış durumda ne kadar kalabildiğine dikkat edin .
Uzun süre sıkılmadan konu üzerinde dikkatini toplayabiliyormu yoksa dikkat ve konsantrasyonu sık sık bozulup dagılıyormu?
Zihinsel kapasiteye sahip çocuklarda displin belli bir amaca odaklanma hedefe kilitlenme dik kafalı olma gibidurumlar söz konusudur.

Yapı- sistem
Çocuğunuzun yaptığı oyunlar, resimler belli bir yapı ve sistem etrafında mı şekilleniyor yoksa daha esnek serbest ve kısmen dağınık bir yapı içindemi kendini ifade ediyor?
Çocuğunuz yaptığı tasarımları resimleri metodolojik olarakmı üretiyor yoksa aniden aklına estiğinde rastgelemi üretiyor?
Zihinsel kapasiteye sahip çocuklar iyi tanımlanmış kesin ve çerçelenmiş yapıda işler ve ürünler ortaya koyarlar
Bunları yaparken az boşlukmu bırakıyor yoksa nesneler ve cisimler arasındaki boşluk yeterince fazlamı?
Zihinsel kapasiteye sahip çocuklar nesneler arası boşluklara önem verirler ve bunun orantılı olmasına dikkat ederler
Bunlardayi tanımlanmış keskin sınırların aritmatik şekilde oluşturulduğunu net bir şekilde gözlemlersiniz

Değişim

Resim yaparken işin sonuna yaklaşmış olsada bir ödevi ve işi tamamlama işleminde oldukça ilerlesede nesnelerin yerlerini duruş ve görünümlerini mümkün olduğunca sık
değiştirir mi yoksa nesne ve şekilleri ilk başta koduğu biçimde bırakırmı?

Estetik
Çocuğunuz oynadığı oyunların inşa ettiği ettiği parkın resmin veya oyuncagın tasarımı veya görünümüylemi onun fonksiyonelliği ve işlevselliğiyle mi daha çok ilgilenir yoksa her ikisinede mümkün olduğunca dikkat eder ve hepsini önemsermi?
Duygusal kapasiteye sahip çocuklar yaptıkları işlerde tasarım ve görünüm kadar işlevselliğe de önem verirler
Onlar için her ikisi de göz ardı edilmemesi gereken gerçeklerdir
Ancak onların estetiğe yaratıcılığa ve farklılığa verdikleri değer daha fazladır
Onlar için estetik ve orijinallik nispeten fonksiyondan önce gelir.

Etkileşim
Çocuğunuz dramatik ve etkileşimli etkin durumlar ve sahneler oluşturmak için çeşitli insan fiğürlerini kullanılırmı? Onları taklit edermi?
Duygusal kapasiteye sahip çocuklar insanlar arası bağlantıya etkileşime özel önem veririler.
Bunu sağlamaya ve karşılamaya duyarlıdırlar. Bunlar için insanlarla bire bir kişisel ve duygusal temas
ve bağlantı kurma hayati öneme sahiptir.Eger bu çevreleri tarafından sağlanmazsa ögrenemez ve dikkat eksikliği sendromu yaşarlar.

bu çocukların anne baba ögretmen ve arkadaşları tarafından kabullenilmeleri ve beğenilmeleri önemlidir.Bu kapasiteye sahip çocukların yakınlarının onlarla kişisel ve özel temas kurmaya dikkat etmeleri gerekir.

Duygu ve hisleri ifade etme

Çocuğunuz zamanı nasıl kullanıyor?Yaptığı işlerde ihtiyatlı ve düşünerek hareket ediyor ve böylece daha önce

Çocuğunuzun diger insanlarla arkadaşlarıyla nasıl etkileşime girdiğine ve nasıl iletişim kurduğuna dikkat edin. Çocuğunuz hangi düzeyde ve sıklıkta duygu ve his yüklü durumlar
ortaya çıkarır?(Endişe, kaygı,nefret,öfke,bakım, ilgi, sevgi,destek gibi…)
Duygusal kapasiteye sahip çocuklar, çogu zaman duygu ve hislerini açıkca ifade ederler. Konuşkandırlar. Kendilerine bu imkan ve ortam sağlanmazsa içlerine kapanırlar.