“İnsan Denen Meçhul” isimli eseriyle Nobel Tıp Ödülü kazanan Fransız tıp adamı ve davranış bilimcisi Dr. Alexis Carrel, insanı bütün yönleri ile “maddi, manevi ve en önemlisi ruh dünyası” ile ele aldığı yol gösterici eserlerinden birinde “Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleri ile devam ettikçe yeni bir dünya kurulamaz” der.

Elbette ki sahip olduğumuz en değerli varlıklarımız; “çocuklarımız” için modern, sağlıklı, özendirici birer “rol model” olmak her anne babanın üzerinde ciddi anlamda düşünmesi gereken bir “zorunluluk” tur.
Ancak çocuklar, anne baba dışında diğer aile bireyleri, okul arkadaşları gibi farklı konumlardaki insanları de kendilerine “rol model” olarak seçebilirler.

Çocuğun gelişim sürecinde bu kişilerin yanı sıra aile tarafından seçilen hizmetli, dadı, bakıcı gibi insanlar ise bazı durumlarda anne babadan daha fazla çocukla vakit geçirmekte, kişiliğinin şekillenmesinde etkili olmaktadır.
Burada “Çocuklarımız geleceğimizdir”

özdeyişini hatırlamakta yarar var! Nasıl ki geleceğimiz için her zaman ve her koşulda mümkün olanın en iyisini diliyor, bunlar için çabalıyorsak, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için tüm varlığımızı, aklımızı, ruhumuzu bu fikre kanalize ediyorsak, “geleceğimiz” olan çocuklarımızı da en temiz, en sağlıklı ellere emanet etmek durumundayız…

Şair Nevzat Tekin “Çocukların dünyasında duyguların belli edilmesi, büyüklerin dünyasında ise duyguların belli edilmemesi kazandırır insana” demekte.

Şairin bizce burada atladığı bir durum var. Çocuk duygularını belli edebilir ancak çocuğa gösterilecek duygu ve davranış biçimleri –ki gösterilmesi zorunlu ve kaçınılmazdır- eğer aklın süzgecinden inmiyorsa, mantıkla dokunmamışsa, sevgiden ve vicdandan mahrumsa “geleceğimiz” dediğimiz çocuklarımızın her iki taraf için de birer kabusun ortasına düşmesi kaçınılmazdır.

II Modern toplumlarda çalışan ebeveynler başta tüm anne babalar sahip oldukları her şeyi uğruna verebilecekleri çocukları için bazı yaşamsal kararları da almak zorundadırlar.
Bu kararların en önemli olanlarından biri de gelişim çağındaki bebekleri, öğrenme ve bilinçlenme çağındaki çocukları için bakıcı / dadı seçimidir.

Bizler, bu konuda Türkiye’ de yıllardır bulunan yasal boşluklar sonucunda hem aileler, hem çocuk hem de bakıcı / dadılarla ilgili ne tür sorunlar yaşandığını çok yakından gözlemleme şansına sahip olduk.

Çocuklar üzerinde de son derece olumsuz izler bırakan bu sürecin sonunda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde şimdilerde kaçak ve yasadışı faaliyet gösteren kişi ve kurumların sayısı azalmış, azalmaya da devam etmekte, giderek marjinalleşen suç odakları, potansiyel kaçak ve sağlıksız işçi yuvalarına dönüşmektedir.

Bizlere kalan ise medyada hemen her hafta bu haberleri üzüntüyle izlemek, anne babaların içerisine düşürüldüğü duruma ve en çok da bebek / çocukların kimlere “ne uğruna” teslim edilebildiğine şaşkınlıkla bakakalmak olmaktadır.

III Dr. Alexis Carrel, ile başlamıştık yazımıza. “Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleri ile devam ettikçe yeni bir dünya kurulamaz” demişti Nobel’ li bilim adamı.

Ona bir ekleme yaparak bitirelim: “Anne ve babaların hazırladığı ortamlarda bilinçli yada bilinçsiz biçimde şekillenen kötü örneklerin bedelini başta çocuklar olmakla birlikte tüm aile fertleri ödeyeceklerdir” Ve en kötüsü; bir çoğu bunun farkında bile olmayacaktır.

Yazımıza çocuklarla başladık, onlarla tamamladık. Ancak unutuldu sanılmasın; 0-18 aylık bebekleri bu yazının dışında tuttuk. Onların bakımı ve bakıcılığı konusunu ve bu konudaki fikirlerimizi ayrı bir yazıyla irdeleyeceğiz.

IV Meraklısı için de bir tavsiye ekleyelim:
CSA Yayın Ajansı’ ndan çıkan bir kitap:
Tüm Yönleriyle Çocuk Bakımı ve Gelişimi
Çocuk sağlığı ve gelişimi uzmanı Dr. David Peters’ın yazdığı, Avrupa ve Amerika baskısını dünyaca ünlü yayın kuruluşu Marshall Editions’ın yaptığı bu kitap; Çocuğunuza nasıl güvenle bakabileceğinizi anlatır ve gelişimin her aşamasında çocuğunuza nasıl karşılık verebileceğinizi açıklar.

Aile bağlamında çocuğun gelişme ve davranışlarını tartışır ve çocukların anne-babalarının çocuk yetiştirme becerisini nasıl etkilediğini keşfeder. Çocukların ve anne-babaların en sık yüz yüze geldikleri sorunları açıklar ve nasıl üstesinden geleceğinize ilişkin çözümler önerir.
Cezmi OKTAY