Çocuk ve Gençlerde Antidepresanlar Doğru Kullanılıyor Mu?

Eskiye oranla depresyon daha fazla tanınıp tedavi edilmeye başlanmasına rağmen, halen birçok vakanın sorunun tanımlanamaması nedeniyle tedavisiz kaldığını, bir kısmının ise konunun uzmanı kişilere başvurmamaları nedeniyle doğru tedaviyi alamadıkları görülmektedir.

Tedavi süreciyle ilgili doğru bilgilendirilen hastaların ilaç tedavisine uyumunun daha iyi olmakta ve etkin bir şekilde tedavi uygulanabilmektedir. Yeterince bilgilendirilmeyen hastaların bu tip ilaçlarla ilgili varolan önyargıları veya çevrenin etkisiyle ilaç alımını erken kesme eğilimi oldukça fazladır.

Psikiyatri uzmanları antidepresan yazarken oldukça dikkatli davranmaktadır.

Ancak hastalar bazen eş dost tavsiyesi, bazen de bu konuda yetkisiz kişilerin önerisiyle ilaç kullanımına başlayabilmektedir. Anne ve babalar çocukları konusunda daha hassas davrandıklarından çocuk ve ergenlerde gereksiz antidepresan kullanımına sıklıkla rastlanmamaktadır.

Psikiyatrist hastasının klinik değerlendirmesi sonucunda antidepresan kullanmasını uygun görüyorsa zaten hastasına önermektedir. Burada önemli olan hastanın yaş grubuna göre tüm yan etkilerin göz önünde bulundurulması ve tedavi sürecinde hastanın yakın takibinin sağlanmasıdır.

Özellikle ergen yaş grubunda tedaviye başlamadan düşünce içeriğinin çok iyi sorgulanması, intihar eğilimi olup olmadığının belirlenmesi ve başladıktan sora hastanın yakın takibi en doğru yaklaşımdır.

Uzm. Dr. Gökçe KÜÇÜKYAZICI
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi