Uzmanlar anne babaların çocuklarına karşı ciddi tavırlarla yaklaşmalarının iletişim problemleri doğuracağını belirterek, esnek, esprili yaklaşımların çocuklar üzerinde daha etkili olacağı konusunda birleşiyorlar.

Mizah duygusu gelişmiş, çocukları ile iletişimini espri temelinde kurabilen ailelerin çocuklarının ruhsal ve sosyal gelişimlerinin daha sağlıklı olduğu, büyüdüklerinde kolay iletişim kurabilen bireyler oldukları bir gerçek. Konuyla ilgili görüşlerini belirten, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Yılmaz, çocuk büyütmenin ciddi bir iş olduğunu ancak bunu yaparken ciddi anne-baba görünümü sergilemenin yanlış bir yöntem olduğunu söyledi.

Aile içinde çocuğa söz dinletmenin ve onun üzerinde otorite kurabilmenin ölçülü, ciddi olmakla sağlanabileceği düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Yılmaz, çocuklara, belli bir mizah örgüsü içinde verilen talimatların yaptırım gücünün daha büyük olduğunu ifade etti.

Kendilerini sürekli ciddi olmaya zorlayan ve iyi eğitimin bu olduğuna inanan anne babaların hem kendi kişisel hayatlarında mutsuz olduklarını hem de çocuklarını mutsuz ettiklerini bildiren Yılmaz, mizahın anne babalar ile çocuklar arasındaki iletişimi ve sorunların çözümünü kolaylaştıracağı gerçeğini gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti.

Aşırı disiplinli ve stresli ev ortamlarına sahip çocukların okulda başarısız olmasının yanı sıra her alanda çalışma ve kazanma azminin kaybolacağına dikkati çeken Yılmaz, mizah duygusu gelişmiş ve güzel espri yapabilen anne ve babaların çocuklarının daha şanslı olduklarını söyledi. Çocuklar üzerinde anne ve babaların esprili isteklerinin daha etkili olacağını anlatan Yılmaz, çocukların kendilerini güldüren kişilerle daha iyi anlaştıklarının ve onları daha çok sevdiklerinin bilinen bir gerçek olduğunu aktardı.

ESPRİLİ MESAJ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Birçok ciddi mesajın uygun bir mizah dili içinde sunulmasının algılanmasını kolaylaştıracağını ve içeriğinin gücünü artıracağını belirten Yılmaz, espri yapan, hayata mizah penceresinden bakmayı bilen anne-babaların iyi ebeveynler olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, esprili ebeveynlerin çocuklarının ruhsal ve sosyal gelişimleri sağlıklı olacağı için çevresi ile daha rahat ilişki kuracağını belirterek, şöyle konuştu:

”İyi espri biraz da kıvrak zekanın belirtisidir. Bu nedenle espri yapmaya alışan çocuklar sürekli bir tür beyin jimnastiği yapmış sayılabilir. Bütün bunların yanında, iyi espri ve sevgiyle büyüyen çocuklar, moral değerleri yüksek olduğu için en kötü anlarında bile gülümseyerek yaşama tutunabilirler. Kahkahanın atılmadığı ev, aynı zamanda sorunların yaşandığı evdir.”

Yılmaz, iyi espri yapma yeteneği olmayan anne babaların hiç olmazsa çocukları ile gülümseme ile desteklenen bir ilişki kurması gerektiğini sözlerine ekledi.