1985’de Gilles de la Tourette tarafından tanımlanmıştır.

18 yaşından önce başlar. Bir yıl boyunca aynı anda olmasa bile çok sayıda motor veya vokal tikler görülür. Bu bir yıllık süre boyunca 3 aydan daha uzun süre ara vermeden hastalık devam eder.

Erken yaşlarda basit motor tiklerle başlar. Hastalık ilerledikçe tikler daha karmaşık bir şekil alır.

Vokal tikler, boğaz temizleme, burun çekme, öksürme şeklinde olabilir. Bazen küfür etme, söyleneni tekrarlama, aynı şeyi tekrarlama gibi karmaşık tikler de olabilir. Konuşma ritmi ve volümünde ani değişiklikler gözlenebilir. Daha seyrek olarak kendini yaralayıcı motor tiklere rastlanabilir.
Bazen tiklere fevri davranışlar, öfke patlamaları, takıntılar, yıkıcı davranışlar, dikkat eksikliği eşlik edebilir.

Tikler dalgalı bir seyir gösterebilir.
Obsesif Kompulsif Bozukluk, kronik damgalanmışlığa bağlı kişilik bozuklukları , depresyon sık görülebilir. Ailevi ve çevresel problemler, madde kullanımı tabloya eşlik ediyorsa daha ağır seyredebilir.

Uzm. Dr. Gökçe KÜÇÜKYAZICI
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi