Asıl amaç,karar alma sürecinin etkinliğini kullanarak kendimizi yeni ufuklara götürmektir. Sıklıkla bu ufuk belirsizdir, çünkü yönümüzü değiştiren düşünce yapımızı etkileyen pek çok deneyim ve fırsatlar ile karşılaşırız. Kesin olan tek bir şey vardır. Hedef, sonuçta keyifli veya rahatsız edici olabilir.

Bilinmeyen hedeflerin yolculuğu deneyim gerektirir. Her akılcı düşünce denenmeli ve test edilmeli. Bilgimizi enginleştiren düşüncelerin test edilmesi deneyimlerimizi zenginleştirir. Sıklıkla sonuçlarını bilmeden önce aldığımız kararlar huzursuzluk aynı zamanda cesaret duyguları yaşatırlar. Cesaret duyguları öyle duygulardır ki, bizi diğer seçenekleri göz önüne alma sinyallerini sezgilemeye zorlar. Eğer hayatımızda pek çok duygu olmasaydı sadece cesaret duygusu problemleri engelleyebilecek veya bizi yeni olasılıklara götürebilecek en güvenli alarm sistemi olurdu.

Bazı kararlar bize kısa süre içinde yardım ederler bundan dolayı da yanlış olurlar. Elde edilen bilginin gelecekte de geçerli olması gerekir. Doğru görünen daha sonra yanlışlığı ortaya çıkan kararlar cesaret kırıcıdır. Ama, aslında bu normal. Biz deneyim kazanırken kaliteli seçimler belirgin bir şekilde ortaya çıkarlar.

Gerçekte, her karar başarılıdır. Sonuçlarını kafamızda kestirmemiş bile olabiliriz ama gelecekte doğru karar alma becerisini kazandıracak değerli bir deneyim kazandıracaktır. Diyelim ki hayal ediyoruz; nehrin öteki kıyısında para saçan potansiyel müşteriler var ve bir an önce oraya gitmek istiyoruz. Başarıya giden yol pek çok beceri kazanmamızı gerektirir. Güvenli tek yol, her adımı doğru atmayı öğrenme yoludur. En sonunda, kaliteli kararlar verebilmek için kaliteli bilgilere sahip olacağız. Bu bilgi ile, kararımızın sonuçlarını kontrol edebiliriz.

Ama aklımızı çelen durumlar her zaman vardır. Kolay para son derece kışkırtıcıdır. Karşı kıyıya yüzüp paralara ulaşmak için kestirme yollar bulmaya imreniriz. Belki de ağır borçlar bizi kestirme yollara sürükler. Nehrin karşı kıyısına yüzerken sadece paraya odaklanırsak, asıl bizi motive eden hizmetin özüne odaklanma becerimizi yitiririz. Böylece, bize pahalıya mal olan kararları alırız.

Borçların yükü tamamen bizi boğmadan karşı kıyıya ulaşmayı başarırsak, daha yoksul ama daha usta ve bilge oluruz.

Görevlerimizi doğru yapıncaya kadar işin ödülü yok. Neyi başarmak istiyorsak ona odaklanmamız gerekir, paraya değil. Para, güç ve nüfuz sadece bu işin ödülleridir, amaçları değil. Sadece bunu başaranlar semeresini alırlar. Çünkü başaranlar işlerini doğru yapmaya odaklanmışlardır.

Bazı insanlar karşı kıyıya geçmek için kestirme yollar bulacaklardır ama asla işlerini doğru yapmayı öğrenemeyeceklerdir. Bir kere kestirme yolun işe yaradığını gördüğünde onu tekrar deneyecektir. Kestirme yol kullananlar için ödüller her zaman küçük olacak, büyümeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kestirme yollar her zaman kaybeder.

Doğru yolu bulmaya ihtiyacımız var. Her adım ile küçük projelerin nasıl tamamlanacağını öğreniyoruz. En sonunda tüm küçük başarıları toplamayı ve gerçek nihai başarı ile entegre etmeyi öğreneceğiz.

Yolumuzun ne olduğunu bilerek. Bizi gerçek amacımıza götürmeye rehberlik edecek etkili kararlar alabiliriz. Kestirme yolcular eğer amaçlarının ne olduğunu bilirlerse ancak yardım isterler, kendi problemlerini çözemezler, Problemlerin nasıl önleneceğini öğrenme konusunda ihtiyacımız var. Problemlerin nedeni bilgi eksikliğidir; kötü şans değildir. Problemler hayallerimizi yok eder, paramızı değil.

Pervin Albayrak