Ailelerin dadılardan beklentileri farklılaşabileceği için, dadının rol ve görev tanımını yapmak onun aile içindeki rolünü netleştirmeye yardımcı olacaktır. Uluslararası Dadı Vakfı’nın yaptığı tanıma göre dadı “ bir çocuk bakım uzmanıdır” ve öncelikli ve çoğu zaman tek işi çocuğa bakım vermekle sınırlı olan kişidir. Dadının işi anne-babaya bakmak veya yataklarını düzeltmek ya da çamaşırlarını yıkamak ya da tuvaletlerini fırçalamak değildir.

Dadı bir hizmetçi değildir, dadı bir temizlikçi ya da çamaşırlarınızı yıkayan kişi veya özel aşçınız da değildir. Evet, bazen dadılar ev içinde bazı sorumluluklar üstlenebilir ama bunlar yukarıda saydıklarımızdan hiçbiri olamaz. Dadıların belirli çalışma saatleri vardır. Yatılı olarak çalışan bir dadı için günlük çalışma saati 5–12 saat arasında değişebilir, fakat haftada 60 saati aşmamalıdır. Gündüzlü olarak çalışan dadı içinse saat limiti 50’yi aşmamalıdır.

Dadı bir insandır, istekleri, sıkıntıları, hayat telaşı, gelecekle ilgili planları, sosyal yaşamı olan bir bireydir. Dadı genç olabilir, orta yaşta olabilir, meslek lisesi, üniversite mezunu ya da yüksek lisans yapmış olabilir. Dadı kısa veya uzun, zayıf ya da şişman olabilir. İnançlı olabilir, hiçbir şeye inanmayadabilir. Sanat konusunda yeteneklidir ya da değildir. Bireyi birey yapan birçok özelliği taşıyabilir. Sizin ve aileniz için çok doğru olan bir dadı, yan komşunuz için değildir ya da tam tersi. Ama bu onu kesinlikle yanlış insan yapmaz.

Dolayısıyla doğru yerleştirmede anahtar husus, ihtiyaçları ve özellikleri başarılı bir şekilde karşılaştırmaktır. Aile dadı için doğru olmalı ve dadı aile için olmalıdır.

Bazen aileler ajansa dadı bulmak için başvuruyorlar fakat yapılan görüşmede aile ihtiyaçlarını ve istedikleri dadı özelliklerini tanımlaya başladıklarında görüyorsunuz ki ailenin istediği en son şey dadılık görevini yapacak bir kişi. Dadı çocuklara bakım vermekle yükümlü olan kişidir ve bu özellikleri ile diğer bakım verenlerden farklılaşırlar. Çocuğun yaşına göre dadının görev listesi değişir ve bu görevler çocuk üzerinde odaklanır.

Çocuğun fiziksel ve duygusal gereksinimlerini karşılamak, zihinsel gelişimini takip etmek, bunun yanı sıra ebeveyn ile kararlaştırılmış disiplin tekniğini uygulamak, çocuğu sosyal hayata hazırlamak, oyun gruplarına dâhil etmek, çocuğun günlük aktivitelerini planlamak, kitap/hikâye okumak, okula götürüp-getirmek, ev ödevlerine yardım etmek bu görevler arasında sayılabilir. Çocuk, anne-baba, öğretmenleri, arkadaşları-diğer veliler ve çocuğun doktoru arasında liason görevini üstlenebilirler.

Çocuğun fiziksel hijyeninin yanı sıra mental hijyenini de önemseyen, önceliği çocuk olan bir aile dadı ile çalışmalıdır. Diğer aileler ise işi dadılık olmayan bir kişiyi işe almak için kendince doğru sebepler bulabilirler. Sonrasında ise TV programlarında, gazete ve radyoda dadı sanılan kişinin çocuğa uyguladığı şiddet haberleri okuduğumuzda-duyduğumuzda şaşırmamak gerekir. Bu gibi haberlerin çıktığı durumlarda çoğunlukla işe alınan kişinin geçmişi, referansları yeteri kadar araştırılmamış, ana dili Türkçe olmayan ve sıklıkla yasal olmayan yollarla ülke içinde çalışan, nerden geldiği ve nereye gideceği belli olmayan insan profili ile karşılaşıyoruz.

Bu nedenle aile dadı işe almadan önce gerçekten bir dadıya ihtiyacınız var mı, nasıl bir dadıya ihtiyacınız var, ne gibi sorumlulukları üstlenecek gibi konular hakkında düşünmeniz, sonrasında İŞ-KUR onayladığı ve birlikte çalıştığı bir iş bulma kuruma ile irtibata geçmelisiniz.

Dadı adayları ile görüşmeler düzenleyip, görüşmelerde net olarak iş detaylarını (iş tanımı, çalışma saatleri, maaş, tatiller, işe başlama tarihi, ev kuralları-rutinleri, disiplin yaklaşımı gibi) paylaşmalı, karşınızdaki dadının geçmişi ve beklentileri hakkında bilgi toplamalısınız. Tüm bu süreç için zaman tanımalısınız. Ama her şeyden önce dadıların da bir insan olduklarını ve hakları olduklarını, aldıkları büyük sorumluluk karşısında saygıyı ve takdiri hak ettiklerini unutmamalısınız.